Content

Het aannemen van een groeimindset is niet alleen nuttig in je leven, het is van cruciaal belang. Als je mij niet gelooft, dan misschien wel Winston Churchill. Maar daarvoor moet je tot het einde meelezen.

Want mensen met een groeimindset begrijpen dat kennis kan worden verworven en intelligentie kan worden ontwikkeld

Met een groeimindset richten mensen zich op verbetering in plaats van zich zorgen te maken over hoe verstandig ze al zijn. Ze werken hard om meer te leren en slimmer te worden. Een groeimindset gedijt op uitdaging en ziet mislukking niet als een bewijs van gebrek aan verstand, maar als een bemoedigende springplank voor groei en het oprekken van je bestaande capaciteiten.

Een “vastgeroeste mindset“, aan de andere kant, gaat ervan uit dat je karakter, je intelligentie en je creatief vermogen statische gegevens zijn. Dat het datgene is waarmee je geboren bent. Dat je dit op geen enkele zinvolle manier kan veranderen. Uit deze twee denkpatronen komt je geloof of je al dan niet er in kan slagen datgene te zijn wat je wil worden.

Er is echter uitstekend nieuws. Het maakt niet uit wat je huidige mentaliteit is, je kan een groeimindset aannemen en koesteren… maar je moet er wel wat inspanningen voor leveren.

Mensen met een groeimindset geloven dat de intelligentie en eigenschappen waarmee we geboren zijn, slechts de basis vormen voor de eigen toekomstige ontwikkeling. Ze kunnen worden verbeterd door te leren en door er bewust aan te werken. Sommige mensen kunnen bepaalde dingen goed doen met weinig of geen training. Anderen kunnen leren om dezelfde dingen – even goed of zelfs beter – te doen door er op te trainen en te oefenen.

En dit is wat ze doen: nieuwe dingen proberen. Experimenteer! Maak fouten en corrigeer ze gaandeweg. Verwerp wat niet werkt. Tweak, herhaal en handhaaf een lerend traject van inspanning en vooruitgang. Hier zijn enkele praktische tips voor de overgang van een statische- naar een groeimindset.

Erken en omarm imperfectie

Je verschuilen voor je zwakheden betekent dat je ze nooit zal overwinnen. Kies een zwakte en verbeter deze tot minstens neutraal of in het beste geval zelfs tot een sterkte.

Zie uitdagingen als kansen

Een groeimindset betekent dat je geniet van opportuniteiten tot zelfverbetering. Leer meer over hoe je ‘groeiend kan falen‘. Ga een kleine uitdaging aan tot je er in slaagt. Leer hoe je html codeert of kookt bijvoorbeeld.

Probeer verschillende leerstrategieën uit

Er is geen uniform model om te leren. Wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor jou. Volg een online cursus en leer een nieuwe taal of vaardigheid.

Vervang het woord “falen” door het woord “leren“.

Als je een fout maakt of een doel niet haalt, heb je niet gefaald; je hebt geleerd. In plaats van spijt te hebben van een mislukking, bestudeer het om strategieën te vinden om in de toekomst te winnen.

Stop met het streven naar goedkeuring

Wanneer je de voorkeur geeft aan goedkeuring boven leren, dan offer je je je eigen groeipotentieel op. Doe iets goed en vertel het aan niemand. Laat de erkenning spontaan op je afkomen.

Waardeer het proces, niet enkel het eindresultaat

Intelligente mensen genieten van het leerproces en vinden het niet erg als het langer duurt dan verwacht. Ik ben op mijn 55e volledig overgestapt op een andere professionele activiteit.

Benadruk de groei over de snelheid

Snel leren is niet hetzelfde als goed leren, en goed leren vereist soms tijd voor het maken van fouten.

Kritiek als iets positiefs gebruiken

Je hoeft niet die afgezaagde term “constructieve kritiek” te gebruiken, maar je moet wel geloven in het concept dat positief zijn leidt tot leren en groeien.

Kweek wat ‘grinta’

Mensen met dat extra beetje vastberadenheid en inspanning zullen eerder geneigd zijn om goedkeuring in zichzelf te zoeken, eerder dan validatie van anderen.

Risico’s nemen in het bijzijn van anderen

Stop met proberen om de hele tijd je gezicht te redden en geef gewoon toe dat je niet perfect bent. Het zal het gemakkelijker maken om in de toekomst risico’s te nemen.

Wees zelfbewust

Als je eenmaal een groeimindset hebt ontwikkeld, ben je de houder ervan. Erken jezelf als iemand die een groeimentaliteit heeft en wees er trots op dat deze je door leven en werk kan leiden.

OK, wat heeft Winston Churchill te maken met een groeimindset?

Deze brits politicus heeft een aantal leuke quotes gemaakt die heel sterk van toepassing zijn op al het voorgaande. Heel eerlijk, ik besef maar al te goed dat 99% van alle mensen die dit artikel tot hier gelezen hebben er niets mee gaan doen. Door een reflex in het genre van  “ja, dat klopt allemaal zeker wel, maar ik weet uit ervaring dat ik er niets mee ga doen of te snel zal opgeven“. De vraag is of jij net bij die ene 1% hoort die er wel door zal groeien.
Wil je ene kans maken? Wil je groeien? Wil je gemotiveerd zijn en blijven? Lees dan even onderstaande quotes en onthou ze. Ze zullen je helpen doorzetten op het pad van de noodzakelijke groeimindset.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

“If you are going through hell, keep going.”

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

“Never, never, never give in!”

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.”

“Attitude is a little thing that makes a big difference.”

“It is a mistake to try to look too far ahead. The chain of destiny can only be grasped one link at a time.”

“Difficulties mastered are opportunities won.”