Content

Heeft u met uw bedrijf en merken ook steeds sterker het gevoel dat uw marges zwaar – zelfs nog meer dan vroeger – onder druk staan vanwege discounts die de consument steeds meer lijkt te verwachten? Lees dan hier hoe Merged Marketing™ u hieruit trekt en uw rendement ondersteunt.

divide
merged marketing alternatief voor discounts

Vroeger werd de prijs bepaald door vraag en aanbod. Dat is niet langer het geval; prijs wordt nu steeds frequenter gebruikt als een marketingtool om de verkoop op korte termijn te stimuleren. In een wereld die wordt gedomineerd door de Amazons en Primarks van deze wereld, tijdelijke online kortingen met een klok die naar de afloop ervan tikken, wordt de consument gemotiveerd door lage prijzen en discounts.

De veronderstelling dat een aanbieder van een kwaliteitsproduct niet anders kan dan in zo’n strategie van discounts te stappen is echter kortzichtig. Die aanpak heeft leidt ertoe dat de consument geen waarde meer ziet en uiteindelijk gedemotiveerd en ontgoocheld raakt, waardoor de vraag op termijn afneemt. Die bedrijfspolitiek is een zwaktebod, veroorzaakt door te broze merken.

Prijzen zijn uiteraard van invloed op de omzet. Ze hebben lange termijn effecten op de winstgevendheid van uw onderneming, het consumentengedrag en zelfs de gezondheid van een sector als geheel. Denk maar aan de problemen van de retail vanwege de permanente kortingenoorlog die lijkt te woeden.

Wanneer de macht om beslissingen te nemen inzake promoties en discounts volledig in de handen ligt van marketeers, die louter aangezet worden om kortetermijndoelstellingen op het gebied van omzet te behalen, maar niet verantwoordelijk zijn voor de langetermijngroei noch voor het rendement van een bedrijf… leidt dit onverbiddelijk tot dalende prijzen, dalende marges en bijgevolg een dalend rendement.

Verkoop dankzij Merged Marketing™ de droom, niet de commodity of discounts

Grondstoffen zoals olie, staal of goud worden geprijsd op basis van vraag en aanbod. Prijzen voor luxegoederen zoals horloges, sieraden, kunst en wijn – maar de facto voor alles (!) wat niet strikt noodzakelijk is en men vooral koopt om zichzelf plezier te doen of verwennen – worden echter voornamelijk beïnvloed door het verlangen naar een product of merk, en in veel mindere mate door het aanbod (d.w.z. beschikbaarheid, exclusiviteit, zeldzaamheid).

Marketing en branding zijn wat die vraag creëren. Een kunstgalerij zal nooit een schilderij prijzen op basis van de kosten van de verf en het canvas, noch zou een wijnboer een fles wijn prijzen op basis van de kostprijs van druiven. Zodra vakmanschap, ontwerp, vaardigheden en merk-appeal uit het gesprek worden verwijderd, verliest de consument het verlangen, de begeerte. Omdat korte termijn denkers die consument getraind hebben om te focussen op de prijs en de discounts in plaats van op de droom, emotie, meerwaarde of verwennerij die ze kopen.

Hoe is Merged Marketing™ een alternatief voor discounts?

X8 Agency adviseert klanten over hun branding- en marketingstrategieën. We helpen u strategieën ontwikkelen om uw merk te laten groeien en uw verkoopprestaties drastisch te verbeteren.

X8 Agency consultingopdrachten zijn uniek voor elke organisatie. We gebruiken een samenwerkingsaanpak, tussen uzelf en ons, om te ontdekken wat uw bedrijf opmerkelijk maakt en dit te distilleren in strategieën, tactieken en campagnes die de verkoopcijfers omhoog tillen. Waarom die samenwerking? Omdat we als heuse partners uw merkbeleid en marketing willen aanpakken, niet als buitenstaanders. Hieronder alvast enkele punten die uw aandacht verdienen.

Merkstrategie en positionering

Duidelijk denken levert resultaten op. Merged Marketing™ helpt u uw merkstrategie te bepalen en uw merk te positioneren om te winnen. Dit omvat waar te communiceren, hoe successen te boeken en hoe u uw merk kunt verdedigen in een concurrerende markt die te vaak gebruik maakt van het wapen van de discounts.

Strategische planning

Een strategische aanpak. Samen met u en uw team, op basis van Merged Marketing™, werken aan uw merk, inzichten verzamelen en deze omzetten in strategieën, campagnes en concrete stappen om uw bedrijf te laten groeien.

Heldere communicatie

Want heldere communicatie is de hoeksteen van Merged Marketing™ en, meer nog, liggen aan de grondslag van een sterk merk. Het is het vermogen om uw merk te beschrijven en wat het relevant maakt. We helpen u de woorden en beelden te vinden die de consument in hart en hersenen raken, uw merk te distilleren in eenvoudige, begrijpbare, wervende en overtuigende taal.

Waarom Merged Marketing™ en geen discounts?

Want sterke merken drijven de verkoop en vooral de winst op lange termijn veel meer dan discounts! De belangrijkste waarde van een sterk merk voor uw bedrijf is immers de verkoop. Merged Marketing™ helpt u sneller te verkopen.

  • Volume: vergroot de merkbekendheid en genereer meer verkoopleads.
  • Snelheid: versnel uw verkoopcyclus en verwerf sneller klanten.
  • Waarde: verminder prijsgevoeligheid en creëer een immuniteit, een prijsongevoeligheid, voor uw merk.

Wat behelst een Merged Marketing™ merkstrategie?

De Merged Marketing™ merkstrategie is een plan dat specifieke langetermijndoelen behelst die bereikt kunnen worden dankzij de evolutie van de diverse componenten van de identiteit van uw bedrijf.

Een goed gedefinieerde en dito uitgevoerde Merged Marketing™ merkstrategie heeft invloed op alle aspecten van uw bedrijf en houdt rechtstreeks verband met de behoeften van de consument, emoties en uw concurrentiële omgeving.

Om u te helpen geven we u hier enkele essentiële componenten van een uitgebreide merkstrategie aan die u zullen helpen uw doelstellingen te bereiken en niet verslaafd te raken aan discounts, aan de eeuwige prijsdiscussie die op uw winstmarges drukt.

Identiteit

Identiteit is de Merged Marketing™ hoeksteen van een sterk merk. Een sterk merk heeft een duidelijke visie

  • wie het is
  • wat het wil bereiken
  • hoe het dit wil doen
  • waarom het dit doet

Denk daarom eerst hierover goed, samen met ons, na. Dit is geen eenvoudige oefening die snel uitgevoerd kan worden. Integendeel. Hier moet de nodige aandacht aan besteed worden, mede omdat uw identiteit verder in het marketingproces de toetssteen zal vormen voor elk Merged Marketing™ initiatief.

Consistentie

De sleutel tot consistentie is om het niet te hebben over dingen die geen betrekking hebben op uw merk of die uw merk niet versterken. Heeft u een nieuwe foto toegevoegd aan de Facebook-pagina van uw bedrijf? Wat betekent het voor uw merk en bedrijf? Stemt het overeen met uw boodschap, of was het gewoon iets grappigs dat, eerlijk gezegd, uw publiek vooral zal verwarren?

In een poging om uw merk een Merged Marketing™ platform te geven waarop uw merk kan staan en groeien, moet u er zeker van zijn dat al uw berichten samenhangend zijn. Uiteindelijk draagt consistentie bij aan merkherkenning, wat de klantentrouw stimuleert.

Emotie

Klanten zijn niet altijd rationeel. Dat weet u toch, niet? Hoe verklaart u anders de meerprijs die een merk als Apple systematisch voor haar smartphones kan vragen…. en krijgen?

Vind een manier om contact te leggen met uw klanten op een dieper, emotioneler niveau. Biedt u ze gemoedsrust? Laat U ze zich voelen als een deel van een gezin of community? Maak uw merk hen het leven gemakkelijker? Gebruik emotionele triggers zoals deze om uw relatie te versterken en loyaliteit te bevorderen.

Flexibiliteit

In deze snel veranderende wereld moeten marketeers flexibel blijven om relevant te blijven. U denkt nu misschien: “Wacht even, hoe moet ik consistent blijven terwijl ik ook flexibel ben?

Uitstekende vraag. Hoewel consistentie tot doel heeft de standaard voor uw merk te bepalen, stelt flexibiliteit u in staat om aanpassingen door te voeren die interesse wekken en uw aanpak onderscheiden van die van uw concurrentie.

Met andere woorden, een effectieve identiteit en Merged Marketing™ merkstrategie vereisen voldoende consistentie om identificeerbaar te zijn, maar tegelijk voldoende variatie om fris, menselijk en relevant te blijven.

Merged Marketing™ vraagt ook om betrokkenheid van uw werknemers

Zoals we eerder al aangaven, is het bereiken van een gevoel van consistentie belangrijk als u merkbekendheid wilt opbouwen. En hoewel een stijlgids u kan helpen om een samenhangende digitale- en communicatie-ervaring te bereiken, is het net zo belangrijk voor uw werknemers om vertrouwd te zijn met de manier waarop zij met klanten moeten communiceren en het merk moeten vertegenwoordigen.

Of denkt u dat de consument echt gelooft dat “het bedrijf zeer klantgericht is en bij elke touchpoint voor meerwaarde en beleving zorgt” wanneer u in een winkel van dat merk door niemand vriendelijk begroet, laat staan geholpen, wordt bij een bezoek?

Meten is weten

Het is vandaag de dag onvergeeflijk om niet datgene wat perfect gemeten kan worden niet te meten. Evenzeer is het belachelijk er niet te staan op het Zero Moment of Truth (zie eerder bericht). De digitalisering laat toe zeer veel zaken vele keren preciezer te meten dan vroeger. U moet veel minder vanuit uw buikgevoel beslissen, omdat u kleinschalig de respons op verschillende uitvoeringen van uw communicatie (binnen de context van een consistentie identiteit!) kan testen

Waarom X8 Agency?

Omdat we ‘old school marketing’ en ‘verkoopervaring’ combineren met digitale know-how bieden we u het beste van beide werelden in de vorm van Merged Marketing™. Al te vaak stellen we immers nog steeds vast dat marketing consultancies of reclamebureaus proberen op één poot te dansen. Ofwel kennen ze de digitale wereld veel te weinig en benaderen ze die verkeerd, ofwel kennen ze enkel die digitale wereld en staren ze zich blind op de ‘allerlaatste klik’ maar denken ze helemaal niet na over alles wat eerder in het proces belangrijk is.

Discounts aanbieden of met behulp van Merged Marketing™ een sterk merk in de markt zetten?

De keuze is aan u. Als u denkt dat u met zekerheid steeds de goedkoopste kan zijn, steeds de allergrootste en meest wervende discounts kan bieden, dan heeft u waarschijnlijk geen boodschap aan onze unieke Merged Marketing™ methode (het beste van van Old School en van Digital Marketing gebundeld). Als u echter inziet dat u veel meer heeft, zeker op de middellange termijn, aan een sterke identiteit en een krachtig merk, waar wacht u dan op om eens met ons aan tafel te zitten?