Dat is helaas wat er soms gebeurt bij het bouwen van een nieuwe website: te zware inspanning, te lange implementatietijd, onbevredigende voortgang… En als het resultaat er eenmaal is, dan ontstaat er soms geen echt gevoel van een succesvol afronding van het project.

Hoe kan dit gebeuren als iedereen euforisch en vastberaden begint met de oprechte wens om een project goed van de grond te krijgen? Welke 5 fouten kunnen uw nieuwe website tot een ontgoocheling maken?

Content

1. de bouw van uw nieuwe website wordt niet begeleid door degelijk projectmanagement

Vat de ontwikkeling van een nieuwe website niet te licht op! Pas op dat u niet verwacht dat een project op de een of andere manier ‘vanzelf‘ goed gaat komen. Want iedereen heeft het druk met de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie. Het principe ‘iedereen kijkt mee en geeft zijn mening‘ of de gedachte ‘de web designer regelt het wel‘ zijn gewoonweg niet goed genoeg. Als de bouw van uw nieuwe website niet onderworpen is aan een duidelijk intern beheer met beslissingsbevoegdheid, kan het best lastig worden.

U heeft iemand in uw bedrijf nodig die het project in de hand houdt en beschikbaar is als sparringpartner en beslisser voor alle betrokken partijen (inclusief voor de web designer!). Deze persoon moet over de juiste tijdscapaciteit voor het project beschikken. Hoe meer mensen invloed uitoefenen, misschien zelfs deelnemen aan de besluitvorming, hoe groter de kans dat het project wordt verstoord.

2. de bouw van uw nieuwe website begint zonder duidelijke doelstelling

Vaak starten website projecten zonder duidelijk omschreven doelstellingen, die men met de nieuwe website wil bereiken. Velen willen ‘klanten en prospects werven‘. Of ‘gewoon succesvoller zijn‘. Maar daar eindigt de omschrijving van het doel meestal.

Is dat voldoende? Duidelijk niet! Want wat is het gevolg daarvan? Niet alleen ontbreken meetbare succescriteria, maar ook een leidraad voor ontwikkeling, vereiste calls-to-action of conversies en ook voor de bijbehorende marketing. Waar moet men zich op richten als men geen concrete doelen heeft? Dit opent de deur naar een gebrek aan planning, daadkracht en doelmatigheid!

U moet daarom een of meer SMART doelstellingen (S = specific, M = measureable, A = achievable, R = realistic, T = time bound) definiëren die met uw website moeten worden bereikt. U moet deze doelstellingen in gedachten houden tijdens de gehele projectplanning en alle activiteiten (en vaak voorkomende aanvullende verzoeken) daaraan toetsen.

Het is het beste om alles wat niet bijdraagt aan het einddoel te verplaatsen naar een fase na de lancering. Anders zal u de taak nooit afmaken.

3. de doelgroepen voor uw nieuwe website zijn niet gekend

Als u geen duidelijk idee heeft voor wie u precies uw website ontwerpt, voor wie u inhoud ontwikkelt en wie u wilt overtuigen van uw aanbod, dan kunt u het niet laten om uw inhoud vanuit een ‘ik-perspectief’ te ontwikkelen.

Definieer uw doelpersonen! Het beste als tastbaar persoon met naam, foto, leeftijd, beroep, interesses en wensen met betrekking tot uw aanbod. Dit maakt het veel gemakkelijker voor u om nauwkeurige, en voor de doelgroep relevante, inhoud te creëren.

4. er is geen inhoudelijke strategie voor uw nieuwe website

De inhoud van een website wordt bijna altijd onderschat. Dit kan in de loop van het project een echt probleem blijken te zijn. Bijna niemand gelooft het en velen lopen nog steeds tegen de muur aan, precies op dit punt.

Content architectuur en -ontwikkeling is niet eenvoudig en kan niet zonder heel wat werk! Het gaat niet alleen om tekst, maar ook om afbeeldingen, video’s, grafieken, pictogrammen of bestanden, alsook de algemene structuur van de informatie. En vooral, hoe u nuttige en waardevolle inhoud kunt ontwikkelen voor uw doelgroep. Dit geldt niet alleen voor de puur statische inhoud van de website, maar mogelijk ook voor leadmagneten en reguliere inhoud zoals blog- of vlogberichten.

Plan daarom de ontwikkeling van de inhoud in een vroeg stadium en definieer duidelijke verantwoordelijkheden voor de inhoud:

  • Wat moet er gebeuren?
  • Welke contentformaten heeft u nodig?
  • Wie doet wat?
  • Wat doet u zelf?
  • Wat besteed u uit?
  • Wat kan of moet de web designer doen?

5. gebrek aan analyse van uw nieuwe website

Een (regelmatige!) analyse is vaak een van de zwakke punten bij het runnen van een nieuwe website. Het loopt ook vanzelf en het doet geen pijn als u het niet analyseert.

Als u geen analyse maakt voor het project, kent u de uitgangssituatie niet en heeft u geen benchmark – zelfs niet ten opzichte van de concurrentie. Controleer daarom voor aanvang van het project hoe u scoort op uw belangrijkste trefwoorden, hoe uw zichtbaarheid op het internet is en hoe de kerncijfers van uw websiteverkeer eruit zien.

Na de lancering moet u de eerste weken en maanden uitgebreid analyseren (of laten analyseren). Anders ontbreekt het u aan enige basis voor verbetering – en dat is bijna altijd mogelijk. Vooral in de eerste weken na de lancering van een website vergaart u veel waardevolle inzichten, die u soms gaan verrassen. Ze geven u vooral een idee van hoe en waar u uw nieuwe website kunt verbeteren.

Hulp nodig bij het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website? Contacteer ons gerust en we staan u graag bij.