Project Description

Web Development

MODERNIZING A 100 YEAR OLD INSTITUTION

Antwerp-Diamond-Bourse-website

Briefing

Maak een website die de traditie van de Antwerpse Beurs voor Diamanthandel online vertaalt op een hedendaagse manier.

Aandachtspunten waren een intern systeem uitbouwen dat toelaat demands door en voor leden te posten en zichtbaar te maken, de leden fier maken op hun instelling en het werven van nieuwe leden te ondersteunen.

Tegelijk met de website werd een nieuwsbrief systeem opgezet dat intern beheerd kan worden.

  • Web Design

  • Content Marketing

  • Copywriting

Deliverables

Het bestuur van de Antwerpse Beurs voor Diamanthandel begeleiden in de besluitvorming en tot een werkbare consensus helpen komen. Dit bestuur wordt gekenmerkt door een cosmopoliete, multiculturele samenstelling van vrijwillige bestuursleden die elke tot een andere subbranche van de diamanthandel behoren:

  • Participeren in besluitproces

  • Mee verwoorden van missie en visie

  • Web development

Branding
Web Design
E-mail Marketing
Marketing

Resultaat

Meetbare verhoging van het aantal gebruikers van het interne vraag- en aanbodplatform. Vernieuwde fierheid t.a.v. de instelling. Beter interne communicatie aan de hand van de e-nieuwsbrieven. Vlotter verhuur van beschikbare kantoorruimte wat leidt tot zeer sterk verminderde leegstand (95% van capaciteit verhuurd minder dan 6 maanden na vernieuwing website). Noteer trouwens ook dat als u de site bekijkt op een desktop of laptop er een video op de homepage staat. Op smartphone staat daar een foto voor in de plaats. Omdat we steeds aan de snelheid van de site op elk toestel denken.

Ready to Talk?

DO YOU HAVE A BIG IDEA WE CAN HELP WITH?

Contact Us