Strategic Transformation

WAT BETEKENT EEN STRATEGIC TRANSFORMATION PRECIES? WAAROM MOET HET? HOE DOET U DIT?

  • Data Driven – we gaan uit van feiten: intern aan uw organisatie alsook extern vanuit de markt

  • Resultaatgericht – Duidelijke visie op doelstellingen en KPI’s

  • Consumer Centric – De ervaring, beleving en voorkeuren van uw klanten en prospects staan centraal (onderschat dit vooral niet!)

Er spelen dynamieken die een ontwrichting van ongezien formaat van een aantal gevestigde waarden en assumpties inhouden.

We zijn er, elke dag wat meer, van overtuigd dat het vandaag de dag cruciaal is de juiste strategische keuzes te maken. Een strategic transformation is immers noodzakelijk om het woeste geweld van de technologische veranderingen en van de evolutie in het consumentengedrag succesvol te doorstaan.

Research

De eerste stap is steeds kennis te nemen van de feiten: over uw bedrijf en uw markten

Verkenning

Vanuit die informatie verzamelen we zoveel mogelijke harde data, o.m. over de customer journey

Analyse

Een grondige analyse van de research en de verkenning leidt tot het duidelijk in kaart brengen van de situatie en het opstellen van hypotheses

Oplossing

Onze visie op de consument combineren we met deze analyse om tot oplossingen op maat van uw te formuleren

strategic transformation help

Strategic Transformation

Met de vinger aan de pols van de consument

Vertrek vanuit een ​​brede kijk op de vraag en de drijfveren van de klant bij het opstarten van uw strategic transformation. Klanten hebben nood aan oplossingen, niet aan specifieke producten of diensten. Een strategische transformatie van uw bedrijf moet afgestemd worden op de echte behoeften van uw klanten; het moet er eigenlijk zelfs op anticiperen.

strategic-transformation-new-improvedOmdat wij dag-na-dag focussen op de consument, zijn wij uitstekend geplaatst om diens drijfveren goed te doorgronden. Het gaat zelfs niet meer louter om innovatie. De tijden in dewelke het volstond via massacommunicatie te verkondigen dat uw product in zijn allernieuwste iteratie 15% beter presteert dan ooit tevoren (of dan dat van uw concurrent), zijn voorbij…. en ze komen voorlopig echt niet terug.

Corporate Social Responsability (of maatschappelijk verantwoord ondernemen) heeft marketeers in het recente verleden ertoe aangezet ‘duurzaamheid‘ en ‘teruggeven aan de maatschappij ‘ als marketinginstrumenten te zien, als daden van corporate citizenship.

Vandaag zijn deze twee ideeën het doel zelf van het merk verworden voor steeds meer mensen. Want als organisatie verwacht de consument steeds meer een ambitieuze missie en visie van u, effectief verbonden aan een concreet aanbod aan producten en diensten. Zodat ook uw onderneming bijdraagt aan een betere toekomst.

Succesvolle marketeers zullen steeds vaker het merkdoel centraal stellen in de bedrijfs- en merkstrategie en dit gebruiken als een hefboom voor groei, zowel naar interne als externe stakeholders en doelgroepen toe.

Er spelen dynamieken die een ontwrichting van ongezien formaat van een aantal gevestigde waarden en assumpties inhouden.

We zijn er, elke dag wat meer, van overtuigd dat het vandaag de dag cruciaal is de juiste strategische keuzes te maken. Een strategic transformation is immers noodzakelijk om het woeste geweld van de technologische veranderingen en van de evolutie in het consumentengedrag succesvol te doorstaan.

Tegenwoordig hebben marketeers de taak om interacties met klanten te ontwikkelen en niet zich te beperken tot louter het tot stand brengen van (eenmalige) transacties. Het vermogen om storytelling te transformeren tot een essentiële bedrijfscompetentie, die het wat en waarom van het merk en het bedrijf neemt om dit te vertalen in ervaringen die blijvende emotionele connecties creëren, is hiervoor vereist. Dit soort denken helpt onderscheid en concurrentievoordeel definiëren.

Het effectief overbrengen van verhalen (storytelling) vormt samen met digitale marketing de kern van een succesvolle strategic transformation.

Hierbij is emotionele betrokkenheid de tweelingzus van rationeel engagement. Rationeel engagement is gebaseerd op het stimuleren van de geest, terwijl emotionele betrokkenheid gebaseerd is op de stimulatie van het hart. Inzake merkervaring lijkt het erop dat emotionele betrokkenheid steeds crucialer wordt om tot echte topresultaten te komen.

strategic-transformation-storytelling

Die stories groeien uit tot een van de meest krachtige activa van uw bedrijf. De reden hiervoor is dat het steeds moeilijker wordt een reëel en merkbaar onderscheid te scheppen op het vlak van de producten en diensten. Klanten zijn steeds meer op zoek naar merken waarin ze kunnen geloven, die bij hen horen en zich uiten op een manier die nauw aansluit bij hun persoonlijke levenshouding.

Slimme ondernemers moeten een strategische mix van creativiteit en technologie hanteren om verhalen te genereren die duurzame relaties met klanten creëren. Hierbij maken ze gebruik van datagedreven inzichten en combineren, op basis hiervan, de rationele, factuele kant van marketing met creatieve verbeeldingskracht. Aan de hand van relevante verhaallijnen, die een authentieke stem en emotionele betrokkenheid overbrengen, scheppen ze zo persoonlijk mogelijke interacties. Dit, en enkel dit, laat bedrijven toe relevant te blijven voor de nieuwe consument.

Ready to Talk?

PLANNEN OF UITDAGINGEN WAAR WE U MEE KUNNEN HELPEN?

Contacteer Ons