Online marketing zonder strategie is als een schip zonder roer en kompas, heen en weer geslingerd door de wind. Uw online marketingstrategie helpt u bij het selecteren van de juiste kanalen, deze goed uit te spelen en heldere prioriteiten te stellen.

Met name in online marketing zijn er talloze routes die kunnen worden gevolgd. De strategie zorgt dan ook voor een strategie duidelijke gemeenschappelijke visie op het pad dat u gaat bewandelen.

Zonder duidelijke doelstellingen kunnen uw middelen, zoals mensen, tijd en geld, niet efficiënt worden gebruikt. Ook  kunnen projecten dan slechts onvoldoende worden beoordeeld.

Als de strategie vooraf ontbreekt, is het ook moeilijk om later successen af te meten en daaruit verdere stappen af te leiden.

Vaak bestaat er hierdoor ook geen rode draad in de bedrijfscommunicatie. De klant ervaart het merk dan niet als een eenheid doorheen verschillende touchpoints.

Content

Holistische marketingaanpak

Niet alleen de online en offline communicatie is vaak totaal anders van elkaar, maar ook binnen gerelateerde gebieden in online marketing – zoals op de website, in sociale media, in nieuwsbrieven en online reclame – merken we vaak grote verschillen op. Niet enkel binnen een bedrijf, maar zelfs voor één en hetzelfde merk.

Dit gebeurt wanneer de verschillende afdelingen in het bedrijf niet voldoende samenwerken en geen gemeenschappelijk plan hebben, op basis van een vooraf bepaalde, gedeelde en gedragen strategie. Daarom is het belangrijk in te zien dat holistische online marketing alleen succesvol kan zijn als iedereen in dezelfde richting roeit en de eindbestemming van de reis goed kent.

Bovendien zorgt een duidelijke strategie voor een efficiënter gebruik van de middelen. Een goede teamcoördinatie voorkomt dat er dubbel werk wordt gedaan en onnodige middelen worden verspild. Door een strakke aanpak kunnen maatregelen met succes worden geïmplementeerd, zodat de gewenste verhouding tussen de inspanningen en de resultaten bereikt wordt.

De juiste doelgroep aanspreken

Misschien kent u deze situatie: u wil meer bezoekers naar uw website aantrekken en zo meer omzet genereren.

Maar u heeft zich waarschijnlijk (nog) niet afgevraagd welke gebruikers best aangesproken worden, wat hun zoekopdrachten zijn en of er aan hun zoekbehoeften en -verwachtingen zal worden voldaan als ze uw website bezoeken.

Dit roept meteen ook de vraag op of meer verkeer op de site werkelijk de gewenste toegevoegde waarde oplevert. Of dat andere factoren zoals relevante inhoud, SEO zichtbaarheid, gebruikersgedrag of de selectie van trefwoorden ook een belangrijke rol voor u spelen.

Een kort bezoek aan de website alleen is immers niet voldoende om uw omzet te verhogen. Het doel is altijd om een interactie met de klant op gang te brengen, bijvoorbeeld door middel van een contactaanvraag, registratie voor uw nieuwsbrief, online aankoop, enz. Het doel is steeds om uw omzet via de klant te verhogen.

Verzamel gegevens over het gedrag van de gebruiker

Interacties op de website geven aanwijzingen over de behoeften van de gebruiker en genereren tegelijkertijd relevante gegevens over het gedrag van die gebruiker.

De verzamelde gegevens helpen u niet alleen om uw doelgroep beter te begrijpen, maar ook om de verspilling tot een minimum te beperken.

Als u uw doelgroep niet nauwkeurig kunt bepalen en niet weet op welke kanalen ze actief zijn, kunt u mensen bereiken die niet tot uw doelgroep behoren, waardoor uw advertentiekosten onnodig stijgen.

Maar om erachter te komen welke gegevens relevant zijn, heeft u een strategie met duidelijke doelstellingen nodig.

Daarnaast kunnen bij het ontwikkelen van een strategie nieuwe kansen worden ontdekt door het verzamelen van uitgebreide inzichten over de bedrijfssector, de markt, de doelgroep en de bestaande noden en wensen.

Onderdelen van een online marketing strategie

Zo kunnen bijvoorbeeld de volgende kenmerken van gebruikers worden geanalyseerd:

Gebruikersbehoeften

Wat zijn de verschillende behoeften van de verschillende gebruikerstypes? Interessant zijn motieven zoals motivatoren of intenties waarom iemand het gewenste product of dienst zou moeten kopen of gebruiken. Bedenk welke verschillende interesses uw doelgroepen hebben en hoe u deze inzichten het beste kunt aanwenden.

Kanalen

Op welke kanalen en platformen zijn de verschillende gebruikerstypes te vinden? Op basis van hun behoeften en interesses kunt u afleiden welke advertentiemogelijkheden uw gebruikers kunnen aanspreken. Zo weet u of u uw doelgroepen eerder bereikt via e-mailmarketing, affiliate marketing, sociale mediamarketing en/of zoekmachinemarketing.

Reclame contactpunten

Hoe actief is uw doelgroep online? Vraag uzelf af of het type gebruiker meer gebruik maakt van online of offline media (sociale media, TV, print, enz.) en via welk type toestel of scherm. Richt u op uw doelgroepen waar ze zich bevinden en geef uw geld vooral daar uit.

Boodschappen

Op welk type inhoud reageert de gebruiker positief of negatief? Milieubewuste gebruikers kunnen worden bereikt door de aandacht te vestigen op duurzame aspecten. Prijsgevoelige consumenten reageren daarentegen op inhoud met goedkope aanbiedingen en koopjes enz. Denk na over geschikte berichten voor elk van uw types gebruikers. War zijn de argumenten die u zullen helpen om een gevoelige snaar te raken?

Belangrijke cijfers

Bepaal geschikte statistieken waarmee u van plan bent om later het succes van uw acties te meten. De online strategie helpt u ook om geschikte KPI’s te vinden en deze te optimaliseren. Gebruik alle mogelijke gegevensbronnen zoals uw CRM-tool, maar ook tools van derden zoals Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, Youtube of Instagram Analytics en zoek naar opvallende kenmerken en overeenkomsten in het gebruikersgedrag en de kenmerken van uw klanten.

Vergeet niet om uw bestaande website, sociale media kanalen en marketingactiviteiten goed te controleren. Want hoe wilt u uw dienstverlening optimaliseren als u niet weet waar uw sterke en zwakke punten bij de start liggen? Een eerste audit dient ook als een nulmeting om daarna het succes van de optimalisatiemaatregelen te meten.

Iedereen weet dat er veel wegen naar Rome leiden. Maar alleen door een goed doordachte strategie weet u welke van deze paden voor u waarschijnlijk het meest efficiënt is. Natuurlijk kan u  – op goed geluk – verschillende paden uittesten zonder echt plan om te zien welke het beste voor u is. Maar u verliest hiermee veel tijd en geld. Hulpmiddelen zoals een ‘kompas, wereldkaart en weersvoorspellingen’ brengen u daarentegen zonder al te veel omwegen naar de veilige haven.

Gebruik de juiste online marketingtools en plan uw reis van tevoren. Begin met de doelstellingen en de strategie.

Conclusie inzake strategie

Er zijn 6 goede redenen waarom online marketing een strategie behoeft:

  • Uw strategie is toonaangevend en stelt prioriteiten
  • Ze creëert een gemeenschappelijk begrip van waar de tocht naartoe moet gaan
  • Ze onthult kansen en mogelijkheden
  • De strategie draagt bij tot een beter begrip van de doelgroepen en markten alsook hun behoeften.
  • Potentiële klanten kunnen worden aangesproken met de juiste boodschap op het juiste moment en in functie van de context
  • De overkoepelende strategie bespaart u niet alleen tijd en geld, maar ondersteunt ook de optimalisatie van de door u beoogde doelstellingen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een online strategie? Contacteer er ons gerust voor. We helpen u graag.