Content

De selectie van een agency dat voor je AdWords reclame gaat zorgen, is geen eenvoudig proces. Laat staan hoe je het beste AdWords bureau in België vindt.

divide
beste adwords bureau in België deuren

U wil liefst het beste AdWords bureau in België aan de best mogelijke modaliteiten inhuren. Maar, zoals het met het kiezen van een partner voor een duurzaam samenwerkingsverband altijd gaat, is die keuze maken niet altijd even simpel. Daarom geven we u hier een reeks cruciale aandachtspunten en zeer duidelijke adviezen. Enkel en alleen om het u mogelijk te maken het beste AdWords bureau te kiezen en de kansen te optimaliseren dat dit het beste AdWords bureau in België voor u is. Neem deze handige leidraad zeker helemaal door. U zal er geen spijt van hebben.

ontdek beste adwords bureau in belgië

Voor u op zoek gaat naar het beste AdWords bureau van België

# 1 BEPAAL WAT UW DOELSTELLINGEN ZIJN

Bedenk wie en wat u via het internet beïnvloeden wil. In de latere fazes van de collaboratie zal het AdWords bureau u helpen zeer tastbare en prima meetbare doelstellingen te definiëren, maar vanaf de start van uw speurtocht, zou u op zijn minst bij benadering moeten inzien waarom u online publiciteit wil ontplooien en wat u met die reclame bewerkstelligen wenst.

# 2 FIXEER UW BUDGET

Het inzetten van een AdWords bureau zelf kost elke maand een som aan managementkosten. Het niveau hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid werk die u met dat AdWords bureau afspreekt. Daarnaast is het belangrijk om in gedachten te houden dat het werk van het bureau moet toelaten echte resultaten te bekomen. Dat het nogal zinloos is te verwachten dat een AdWords bureau voldoende tijd kan steken in het beheer van een budget van bijvoorbeeld 150 euro per maand aan reclame, zonder dat haar beheerskosten de pan uit rijzen in verhouding tot de effectieve reclamekost. Met andere woorden, onder een minimaal budget kan u gewoonweg weinig professioneel werk inkopen.

# 3 KIES EEN PERSOON IN UW BEDRIJF DIE MET HET ADWORDS BUREAU COMMUNICEERT

Het AdWords bureau moet absoluut frequent communiceren met iemand binnen uw bedrijf omdat die communicatie het AdWords bureau de mogelijkheid biedt om alle belangrijke informatie te ontvangen die verband houdt met uw activiteiten en de campagnes. Die persoon binnen uw bedrijf (meestal een marketeer) zal een deel van zijn werkuren besteden aan de communicatie met het AdWords bureau en ook aan het plannen van verschillende activiteiten. Daarom raden we u aan om veel aandacht te besteden aan het kiezen van die persoon; zodat de communicatie, samenwerking en elk ander proces soepel kunnen verlopen.

Een bijkomende reden om binnen de onderneming 1 contactpersoon aan te stellen is dat de interne discussies dan ook intern blijven en het AdWords bureau steeds éénduidige informatie krijgt. Zo hebben wij het concreet al meegemaakt dat we voor een klant proberen te fungeren als het beste AdWords bureau van België, maar dat we bij elke ontmoeting met de klant 3 personen tegenover ons hebben zitten die het onderling totaal oneens zijn over hun wensen.

wie is het beste adwords bureau in belgië

Terwijl u het voor u beste AdWords bureau van België kiest…

# 1 BEKIJK DE WEBSITES VAN DIVERSE ADWORDS BUREAUS

Dit zal u ten eerste aangeven welke domeinen van online marketing elk AdWords bureau bestrijkt. Zo bestaan er bureaus die u een 360° service aanbieden. Maar ook AdWords bureaus die vooral sterk zijn in het perfect opzetten van het meten van data op uw website.

Ook zal de toon en manier van communiceren u erg veel leren over elk bureau. Geven ze u de indruk open, vlot en transparant te zijn? Of beweren ze een – in mysterie gehulde – ‘secret sauce‘ te bezitten die topresultaten belooft. Staan er referenties op van bestaande klanten? Geven ze u de indruk de juiste ingesteldheid te hebben?

Want het volstaat niet dat een agentschap zichzelf bekroont als een goed bureau, het beste AdWords bureau in België voor u is niet dezelfde als voor en ander bedrijf dat andere wensen en noden heeft en/of een ander verwachtingspatroon.

# 2 CONTACTEER DE ADWORDS BUREAUS

De volgende stap is om via e-mail contact op te nemen met het AdWords bureau. Probeer in uw eerste e-mail zoveel mogelijk informatie over uzelf en uw doelen te formuleren. Vraag niet onmiddellijk om een concrete offerte, alleen of het bureau meent u goed van dienst te kunnen zijn en eventueel een indicatie van de prijzen die de individuele agency hanteert. Het allerbelangrijkste is in deze fase zeker nog niet een prijs- of budgetafspraak te maken, maar het vinden van het AdWords bureau die het juiste aanbod aan diensten voor u en uw behoeften aanbiedt. Maak een afspraak met het AdWords bureau, zodat u de belangrijke mogelijkheid krijgt om uzelf en uw bedrijf te presenteren en ook de personen waarmee u zaken zal doen persoonlijk te ontmoeten.

# 3 PRAAT MET HET ADWORDS BUREAU DAT MOGELIJK VOOR U HET BESTE ADWORDS BUREAU VAN BELGIË ZOU KUNNEN ZIJN

Vraag meer informatie over hun referenties. Hebben ze ooit gewerkt met klanten uit uw branche? Ontmoet de persoon of personen die de accountbeheerders voor uw bedrijf zullen worden. Kijk wat ze nog meer in het bedrijf doen. Hebben ze nog vele andere klanten onder hun beheer, vraag dan ook hoeveel tijd ze aan u kunnen besteden. Controleer ook, voor zover mogelijk, hun kennis van zaken en peil er naar hoeveel tijd ze investeren in het bijblijven met de constante online evolutie. Dit is een cruciale stap omdat u zeker niet wilt dat uw campagne wordt toevertrouwd aan een persoon die eigenlijk het beste iets heel anders doet en uw belangen enkel zal behartigen ‘omdat het moet‘.

# 4 KIES UW ADWORDS BUREAU

Laat de prijs niet de enige beslissende factor zijn die u overweegt bij het kiezen van het AdWords bureau. Baseer uw beslissing op basis van de vorige stap in het kiezen van het bureau. Wiens visie, mentaliteit en aanpak spreekt u het meeste aan? Vergelijk dit en neem zo uw beslissing.

beste adwords bureau meeting

ja, er is een beste adwords bureau in België

Na het kiezen voor het beste AdWords bureau van België

# 1 CONTACTEER DE ANDERE AGENTSCHAPPEN EN LAAT HEN DE RESULTATEN VAN UW BESLISSING WETEN

Laat de andere digital agencies niet in het ongewisse. Vertel hen dat er op dat moment geen samenwerking met hen tot stand komt omdat u een andere partner heeft gekozen. Een oprechte mail of telefoontje neemt niet veel tijd in beslag.

# 2 ZET ALLE TECHNISCHE GEGEVENS OP MET HET ADWORDS BUREAU DAT U GEKOZEN HEEFT EN ONDERTEKEN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Elk AdWords bureau zal haar eigen contractvoorstel hebben, maar om er zeker van te zijn dat deze ergens toe dient, moet u erop staan dat het contract KPI’s bevat. Minimale activiteiten die moeten worden uitgevoerd en de duidelijke disclaimer dat alle kanalen en campagnes na de eventuele afloop van het contract zonder meer in uw bezit blijven. Laat u niet beetnemen door een bureau die uw website of campagnes gijzelt na afloop van de samenwerking! Het beste AdWords bureau in België zal geen duizendste van een seconde aarzelen om te bevestigen dat het volledige intellectuele eigendom van alles wat de samenwerking voortbrengt van u is.

# 3 BEGIN AAN HET PROJECT!

Nog wat zaken om naar te kijken als u het voor uw onderneming beste AdWords bureau in België wil vinden

Het kiezen van een AdWords bureau is een proces van het kiezen van een partner. Het doel is om beide partijen tevreden te stellen, zodat uw samenwerking resulteert in een win-win situatie. De belangrijkste stap is een ontmoeting en het praten met mensen van het AdWords bureau waarmee u gaat werken. Voor het AdWords bureau is u leren kennen even belangrijk als omgekeerd trouwens. Stel gerust vragen aan de persoon of personen die tegenover u zitten in die ontmoeting. Vraag hen welke moeilijke zaken ze al opgelost hebben voor klanten. Geen enkele agency kan alles even perfect aan, zelfs niet het beste AdWords bureau in België. Vraag hen welke onoverkomelijke problemen ze reeds tegengekomen zijn en wat ze geprobeerd hebben hieraan te doen. Vraag hen welke klant ze het liefst aan werken en waarom?

WAT ZIJN HUN REFERENTIES?

Er is zeker een groot verschil tussen samenwerken met een AdWords bureau dat eerder enkel werkte aan 2 of 3 projecten voor kleinere klanten en een andere agency dat al (veel) meer dan 30 tot 50 projecten succesvol begeleid heeft.

HEBBEN ZE REEDS GEWERKT MET KLANTEN DIE OP U LIJKEN?

Dit is geen belangrijke vraag, omdat agencies zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan elke klant, maar ervaring in uw branche, of sector, leidt tot een sneller en sterker begrip voor uw situatie en noden. Een AdWords bureau dat nog nooit gewerkt heeft voor klanten in de modebranche of voedingssector zal automatisch minder snel inzichten verwerven en/of de situatie minder goed aanvoelen, dan een andere agency die deze ervaring wel heeft.

WAT ZOU HET BUREAU WAAR U VAN HOOPT DAT HET HET BESTE ADWORDS BUREAU IN BELGIË VOOR U IS, DOEN MET UW CAMPAGNES, HOE ZOUDEN ZE DOELSTELLINGEN BEPALEN EN WELKE FRISSE IDEEËN HEBBEN ZE?

Lees meer over de manier waarop het AdWords bureau waar u mee te maken hebt, denkt. Wat het over uw bedrijf en branche denkt, hoe het campagnedoelen zou bepalen, hoe het met de doelgroep en prospects meent te moeten en kunnen communiceren …
Op deze manier zal u aanvoelen hoe creatief dit bureau is en hoe het al dan niet met u meedenkt. Verwacht niet dat een bureau, zelfs niet het beste AdWords bureau in België, bij het eerste gesprek zich al perfect kan inleven in uw bedrijf en markt. Maar let er vooral op of ze de doelstellingen en aanpak trachten te bepalen in functie van UW resultaten en niet in functie van wat ze zelf het leukste vinden om te doen.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR SAMENWERKING EN DE PRIJZEN?

Als u het niet zeker weet, vraag het AdWords bureau dan om een proefperiode. Die tijd zou minstens drie maanden moeten duren om de eerste resultaten van die samenwerking te zien. De prijs is natuurlijk een zeer belangrijke factor, maar het mag geen alles bepalende factor zijn! Goede resultaten zijn veel meer waard dan slechte resultaten, niet?

Zoals u ziet, is het vinden van het voor u beste AdWords bureau in België een veeleisend proces. Met, als het goed loopt, de keuze van een partner die u concrete en meetbare resultaten oplevert.

Het internet neemt dag na dag steeds meer belang als kanaal voor communicatie met de consumenten en u moet heel doordacht zijn bij de selectie van partners die er in uw naam communiceren. U kunt veel verliezen door een verkeerde keuze en nog veel meer winnen met de juiste keuze, met de keuze voor het beste AdWords bureau in België.

ga naar het beste adwords bureau in belgië