Project Description

CandyCard

DE OPDRACHT EN OP WELKE MANIER WE DIE VOLBRACHT HEBBEN

Probleemstelling

CandyCard is een Belgisch familiebedrijf dat uw logo of foto in hoge resolutie op heerlijke Belgische chocolade bedrukt.

Zij stelden vast dat het aantal leads dat hun oude website opleverde kwartaal na kwartaal achteruitging. De opdracht van Clixreclame was duidelijk: doe hier iets aan.

Aanpak

Vooreerst hebben we een user experience analyse van de oude site gemaakt en hier conclusies aan verbonden.

In een tweede fase zijn we de online concurrentie gaan bestuderen.

Uit deze 2 analyses hebben we een filosofie ontwikkeld aan dewelke een nieuwe website moet beantwoorden.

Na overleg over deze aanpak met de leiding van het bedrijf werd dit enerzijds op het vlak van de grafische design en anderzijds op het vlak van de inhoud uitgewerkt. Met steeds de user experience, SEO en conversieoptimalisatie als leidraad voor elke keuze.

Tussendoor hebben we ook een verkoop- en marketingverhaal opgesteld voor het bedrijf.

Resultaat: het aantal leads is verdrievoudigd + deze leads zijn van een veel hogere kwaliteit dan voorheen.

  • Web Design

  • Search Engine Optimization

  • Conversieoptimalisatie

Deliverables

CandyCard had nood aan een site die 2 zaken tegelijk realiseerde:

  1. Een hoger aantal qualified leads voortbrengen
  2. De kwaliteit van deze leads beter laten overeenstemmen met het aanbod van CandyCard
  • Conversieoptimalisatie

  • Strategisch Advies

  • Google AdWords

Herpositionering
Conversieoptimalisatie
Search Engine Optimization
Marketing

Resultaten

Het aantal leads is op zeer korte termijn meer dan verdrievoudigd.

Het type leads dat binnenkomt stemt veel sterker overeen met het type producten dat CandyCard aanbiedt.

Ready to Talk?

DO YOU HAVE A BIG IDEA WE CAN HELP WITH?

Contact Us